Varenda fiber ska återvinnas

Vårt mål är att återvinna alla pappersförpackningar
i Sverige. Om och om igen.

Varenda fiber ska återvinnas

Vårt mål är att återvinna alla pappers­förpackningar i Sverige. Om och om igen.

Cirkulära materialflöden för en hållbar framtid

Visste du att pappersfiber kan återvinnas minst sju gånger? Och att det är hela 40 % mindre energi­krävande att tillverka förpackningar av returfiber än med jungfrulig fiber? Med cirkulära material­flöden kan vi minska klimat­påverkan och bidra till hållbara samhällen. Det är vad vi brinner för.

Producentansvar är vårt ansvar

Producentansvarets syfte är att minska mängden avfall och se till att förpackningar i så hög grad som möjligt återvinns och blir till nya produkter. Idag har vi avtal med 9000 producenter som uppfyller sitt producentansvar genom oss.

VÅRT MÅL:

Optimal resursanvändning

Ansvarsfullt resursanvändande är ett måste för såväl företag som privatpersoner idag. Vårt uppdrag är att hjälpa producenter att ta sitt ansvar och möta konsumenternas förväntningar på att använda pappersförpackningar återvinns och blir till ny råvara. Det gör vi genom:

Smart design

Hur stor andel av en för­packning som kan åter­vinnas bestäms i design­fasen. Tillsammans med FTI hjälper vi pro­ducenter med råd­givning om hur de ska designa sina för­packningar.

Nya metoder

Vi driver och följer utvecklingen av nya åter­vinnings­metoder för att kunna återvinna alla sorters pappers­förpackningar.

Fullt ansvar

Vi tar ansvar för hela återvinningskedjan – från konsument till återvunnen råvara.

LÄSNING:

Senaste artiklarna

Ägare – från pappersbruk till producenter

Returkartong ägs av 15 företag och organisationer som representerar hela förpacknings­kedjan – från pappers­bruk som tillverkar kartong till producenter som fyller förpack­ningarna med varor.

Delägare i Svenska Förpackningsinsamlingen och SPA

Returkartong är delägare i Svenska Förpackningsinsamlingen AB som sköter insamlingssystemet med ca 5000 återvinningsstationer och insamling hos ca 2 miljoner hushåll. Svenskt Producentansvar AB (SPA) arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart producentansvar för förpackningar.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds