Produktdesign för framtiden

Design för maximal återvinning

Hur enkelt en förpackning kan återvinnas avgörs till stor del av förpackningens design. Blandade material, svårtömda förpackningar och material som är svåra att identifiera är exempel på faktorer som påverkar graden av återvinningsbarhet. En del av vårt uppdrag på Returkartong är att bidra med rådgivning om hur förpackningar kan designas för maximal återvinningsbarhet. För att underlätta producenternas designprocess har vi tagit fram en manual för förpackningsdesign.

Fem designtips för maximal återvinning

# 1 Undvik blandade material

En av de viktigaste reglerna vid tillverkning av förpackningar är att rena material är enklare att återvinna än förpackningar av blandade material. Använd därför endast papper i så hög grad det är möjligt. Ett annat alternativ är att använda två separata material som är enkla att skilja åt, exempelvis en plastpåse inuti en pappersförpackning.

# 2 Förenkla sorteringen

Det ska vara enkelt för konsumenter att källsortera sina förpackningar. För att underlätta för konsumenten att sortera rätt, bör förpackningen tydligt se ut som och kännas som en pappersförpackning. Varje förpackning bör också märkas med sorteringsanvisningar. Det minskar risken för att förpackningen hamnar i hushållssoporna.

# 3 Underlätta tömning och komprimering

Konsumenter återvinner hellre en förpackning som inte är kladdig eller full av rester. Utforma därför förpackningen så att den är enkel att tömma. Är förpackningen dessutom lätt att trycka ihop underlättas förvaringen för konsumenten samtidigt som insamling och transporter blir effektivare.

# 4 Undvik kemikalier för ökad våtstyrka

Våtstarkt papper är mer tåligt mot fukt. En egenskap som kan vara nödvändig för vissa förpackningar. Men det våtstarka pappret har kemikalietillsatser och kan inte återvinnas. Ett bättre alternativ är att belägga en vanlig kartong med en tunn plastfilm som enkelt kan separeras från pappret.

# 5 Undvik tryckfärg med mineraloljor

För att återvunnen råvara ska kunna användas i så många tillämpningar som möjligt får tryckfärger och bläck som innehåller hälsofarliga mineraloljor inte förekomma. Mindre mängd färg på en förpackning underlättar återvinningsprocessen. Det är bättre att trycka färg på förpackningen än att använda ett genomfärgat material.

Ladda ned information

Manual för förpackningsdesign

I vår manual beskrivs vad som är viktigt att tänka på för att en förpackning ska kunna återvinnas så enkelt som möjligt.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds