Om oss

Vi ger pappersförpackningar nytt liv!

Tillsammans med FTI hjälper Returkartong producenter att ta sitt ansvar för att använda pappersförpackningar från hushåll återvinns och blir till ny råvara. Vi ser till att allt insamlat material kvalitetssäkras och säljs till det pappersbruk som bäst kan optimera graden av återvinning. Idag har vi avtal med 9000 producenter som uppfyller sitt producentansvar genom oss.

Från designrådgivning till återvunnen råvara

Cirkulära materialflöden kräver att alla led – från design av förpackningar till produktion av återvunnen råvara är sammanlänkade. På Returkartong hjälper vi producenter med alla led i kedjan – från rådgivning vid design av förpackningar till kvalitetssäkrad återvinning med full spårbarhet och leverans av återvunnen råvara.

  • Hur enkelt en förpackning kan återvinnas avgörs i designfasen – vi erbjuder kvalificerad designrådgivning till producenter.
  • Vi kvalitetssäkrar hela återvinningskedjan och säkerställer att alla förordningar och regler efterlevs.
  • Tekniken utvecklas snabbt. Det vi gör idag, kan vi göra smartare i morgon – vi driver på utvecklingen av nya återvinningsmetoder

Vision

Returkartong ska skapa värde för miljö och samhälle genom att samla in och återvinna allt material som sätts på den svenska marknaden.

Första riktmärket och det övergripande målet för Returkartong är att nå förordningens mål på 85 % återvinning.

Hållbarhetsredovisning 2022

Returkartong har ett mycket tydligt uppdrag – varenda fiber ska återvinnas! Det innebär att varje liten förpackning som lämnas till återvinning tas om hand och skickas till pappersbruk för att bli ny kartong – om och om igen. Läs mer om vårt arbete i vår årsredovisning & hållbarhetsrapport.

Styrelse

Gunnar Olofsson
Oberoende ordförande

Henrik Julin
Orkla/DLF

Jonas Lindell
Lantmännen/DLF

Karin Brynell
Svensk Dagligvaruhandel

Pär Bygdesson

Livsmedelshandlarna/
Svensk Dagligvaruhandel

Alex Henriksen
Tetra Pak

Carl-Henrik Ljungqvist
Stora Enso

Pär Swärd
Smurfit Kappa

Niclas Strand
DS Smith Packaging

Ägare – från pappersbruk till producenter

Returkartong ägs av 15 företag och organisationer som representerar hela förpacknings­kedjan – från pappers­bruk som tillverkar kartong till producenter som fyller förpack­ningarna med varor.

Delägare i Svenska Förpackningsinsamlingen och SPA

Returkartong är delägare i Svenska Förpackningsinsamlingen AB som sköter insamlingssystemet med ca 5000 återvinningsstationer och insamling hos ca 2 miljoner hushåll. Svenskt Producentansvar AB (SPA) arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart producentansvar för förpackningar.

Ladda ned information

Manual för förpackningsdesign

I vår manual beskrivs vad som är viktigt att tänka på för att en förpackning ska kunna återvinnas så enkelt som möjligt.

FTIs års- och hållbarhetsredovisning

I FTIs års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt arbete för att skapa cirkulära materialflöden.

LÄSNING:

Senaste artiklarna

Kontakt

Hör gärna av dig till oss på Returkartong om du vill veta mer om vår verksamhet eller har frågor om återvinning.

Ingrid Näsström

VD
+46 70 371 20 26 

Birgitta Alm

Materialspecialist
+46 70 277 27 40

Catharina Andersson

Logistikansvarig
+46 72 249 83 22 

FTI

Har du frågor om sortering och insamling hittar du mer information på ftiab.se och du är också välkommen att kontakta dem.
Telefon: +46 8 566 144 00
E-post: kontakt@ftiab.se

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds