Innovativa återvinningsmetoder

Det finns många krav på en förpackning; den ska skydda produkten, förlänga hållbarheten på livsmedel, kunna transporteras och lagras och till sist återvinnas till nya förpackningar. För att möta kraven med minsta möjliga klimatpåverkan krävs innovation i hela kedjan. Vår roll på Returkartong är att aktivt delta i utvecklingen av nya återvinningsmetoder.

”Innovation bygger på en kombination av vetenskap, erfarenhet, big data och kreativitet”

Per Swärd, VD Smurfit Kappa Piteå

VÅRT MÅL:

100 % materialåtervinning

Förpackningar av rena material är enkla att återvinna, men ibland behövs förpackningar av blandade material för att exempelvis förlänga livsmedels hållbarhet och minska matsvinn. Idag kan endast pappersfibrerna i dessa förpackningar återvinnas, men tekniken utvecklas snabbt. Vi samarbetar med olika aktörer i projekt som främjar utvecklingen av cirkulära materialflöden och bistår även som rådgivare. Vårt mål är att uppnå 100 % materialåtervinning.

Framtidens återvinningsmetoder

Stort fokus läggs på att öka återvinningsbarheten av förpackningar som innehåller blandade material. I vätskekartonger som mjölkförpackningar har plast och pappersfibrer sammanfogats i skikt (laminat). Plasten i ett laminat fungerar som en fuktbarriär och är nödvändig i vätskekartonger. Återvinningsmetoder för att separera plasten från pappret finns redan idag, men med denna teknik kan bara pappersfibrer återvinnas, plasten går till energiutvinning. Metoder har utvecklats för att även återvinna plast och aluminium i en vätskekartong, men det finns ännu bara ett fåtal anläggningar i Europa. Tetra Pak och Fiskeby har för avsikt att bygga en anläggning i Sverige där alla material i en vätskekartong kan återvinnas separat.

När det gäller övriga förpackningar av blandade material pågår en utveckling för att öka återvinningsbarheten. Det handlar dels om utveckling av nya barriärer, som kan hanteras i befintliga pappersåtervinningsprocesser, dels utveckling av metoder för kemisk plaståtervinning. Kemisk plaståtervinning innebär att plasten bryts ned i sina ursprungliga molekyler som sedan kan används för att tillverka helt ny plast.

INTERVJU

Tetra Pak satsar på nya återvinningsmetoder

Tetra Pak har varit med och stöttat utvecklingen av en teknik som gör det möjligt att återvinna alla material en vätskekartong. Helena Lindh, Market Sustainability Expert på Tetra Pak berättar om företagets satsningar på nya återvinningsmetoder.

Innovation i alla led

Hur avancerade återvinningsmetoder vi än utvecklar kommer de förpackningar som hamnar i soporna aldrig att återvinnas. Därför är en viktig del i återvinningskedjan att underlätta för konsumenter att källsortera rätt. Det är viktigt att göra det enkelt för konsumenten att se vilket material förpackningarna är gjorda av. En plastförpackning ska exempelvis inte tryckas så att den ser ut som en pappersförpackning. Ibland behöver förpackningar bestå av olika material och då är det viktigt att de olika materialen lätt kan skiljas åt redan vid källsortering.

För att ytterligare underlätta sorteringen kan förpackningar märkas med piktogram som tydligt visar hur de ska sorteras. Flera stora aktörer i branschen samverkar just nu för att utveckla lösningar som effektiviserar sorteringen för såväl konsumenter som avfallsanläggningar. Bland annat har man utvecklat en lösning där varje förpackning förses med en digital vattenstämpel som kan läsas av vid automatisk sortering och skicka förpackningen till rätt avfallsström.

Har du ett innovationsprojekt?

Dela gärna intressanta projekt eller idéer med oss!

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds