Q&A

Frågor och svar

Varför får man inte lägga tidningar i pappersinsamlingen? Hur många gånger kan en förpackning återvinnas? Och varför måste man skruva bort plastkorken innan återvinning. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Alla pappersförpackningar som lämnas till en återvinningsstation eller fastighetsnära insamling återvinns. Tyvärr lämnas inte alla förpackningar till återvinning, utan hamnar i soporna. Av den totala mängden hushållsförpackningar och verksamhetsförpackningar som sätts på marknaden återvinns ca 66 % respektive 84 %. 2020 lämnades 16,9 kg pappersförpackning per person till återvinning.

För mer statistik om återvinning se www.ftiab.se

Insamlade pappersförpackningar samlas ihop och säljs till pappersbruk. Cirka hälften av pappersförpackningarna i Sverige går till returpappersbruket Fiskeby Board, där de återvinns och blir nya livsmedelsförpackningar. Resten av förpackningarna går till pappersbruk i Europa, efter att först ha passerat sorteringsanläggningar där förpackningar som inte kan återvinnas sorterats ut. Där blir de nya förpackningar i form av exempelvis kartonger och wellpapplådor.

För mer info om återvinning hos Fiskeby se www.fiskeby.com

Tryckfärgen i tidningar innehåller mineraloljor som kan innebära hälsorisker. Pappersförpackningar som återvinns blir ofta nya livsmedelsförpackningar och därför vill man så långt som möjlig undvika tidningar i pappersinsamlingen.

Det räcker med att tömma förpackningarna. De behöver inte vara sköljda eller rengjorda.

Pappersfibrerna i en mjölkkartong (ett annat namn är vätskekartong) kan återvinnas. I återvinningsprocessen skiljs pappersfibrerna från plast- och aluminiumskikten i vätskekartongen. Pappersfibrerna blir ny kartong och plast och aluminium blir energi som Fiskeby använder för att värma pappersbrukets torkcylindrar. Plastkorken ska läggas i plaståtervinningen för att kunna återvinnas.

Man brukar säga att pappersfibrer håller för att återvinna ungefär 5–7 ggr, beroende på vilken produkt fibern hamnar i och vad kartongen utsätts för under sin livstid. Efter några gångers återvinning tappar fibern i styrka och börjar gå sönder i mindre delar. Fibern fungerar då istället som fyllmedel i papperstillverkningsprocessen och finns fortfarande med i den färdiga kartongen. Nyligen publicerade studier visar att en pappersfiber i vissa fall kan återvinnas upp till 25 gånger.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning? Den hittar du här.

This will close in 0 seconds