Kvalitetssäkrad återvinning

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att alla insamlade pappersförpackningar från hushåll blir återvunna i så hög grad som möjligt. Idag blir totalt 79 % av alla pappersförpackningar på marknaden till nya förpackningar. Allt fler lämnar sina förpackningar till återvinning, men fortfarande hamnar för många kartonger i soppåsen. I Sverige är det nationella målet 85 % materialåtervinning, men vi siktar högre. Vi är inte nöjda förrän alla pappersförpackningar kan få chansen till ett nytt liv!

Återvinningsprocessen – från insamling till ny råvara

Återvinningsprocessen är en lång kedja med många aktörer inblandade. På Returkartong börjar vårt arbete när vi tagit emot insamlade förpackningar från Svenska Förpackningsinsamlingen AB. På Returkartong ansvarar vi för att allt insamlat material säljs till det pappersbruk som bäst kan optimera graden av återvinning.Vi kvalitetssäkrar hela återvinningskedjan, från konsument till pappersbruk och har full spårbarhet på allt material.

Klimatsmarta lösningar

Återvinning är bra för miljön eftersom det bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser.

  • Det är 40 % mindre energikrävande att tillverka förpackningar av returfiber än med jungfrulig fiber.
  • Fibrer i en kartongförpackning kan återanvändas minst sju gånger, under goda omständigheter ända upp till 25 gånger.
  • 81 % av transporterna till Fiskeby sker med fossilfria drivmedel och vi ruttplanerar varje transport för att minimera utsläpp.
  • Varje år återvinns pappersförpackningar motsvarande 1 miljon träd.
  • Idag är omkring 16 % av det som lämnas till insamling felsorterat och kan inte återvinnas. Tillsammans med FTI jobbar vi för att hjälpa konsumenter att sortera rätt.

Fiskeby Board – 100 % returfiber

Den större delen av vårt material skickas till Fiskeby Board AB. Fiskeby är idag det enda pappersbruket i Sverige som kan återvinna blandade hushållsförpackningar där även vätskekartong ingår. Vid försäljning till övriga pappersbruk sker en försortering där vätskekartong sorteras ut och till viss del energiutvinns. Av det återvunna materialet tillverkar Fiskeby förpackningskartong av 100 % returfiber.

Spela videoklipp

INTERVJU

Fiskeby Board – hållbara kretslopp

Hos Fiskeby Board får cirka 100 000 ton pappersförpackningar nytt liv varje år. För att det ska vara möjligt krävs vatten och energi. ”Hos oss pågår därför tre parallella kretslopp, vi sluter systemen för att minimera vår klimatpåverkan”, säger Catharina Andersson, EHSQ Manager på Fiskeby.

INTERVJU

Fiskeby Board satsar på hållbarhet

Fiskeby Board är en av Europas mest miljövänliga anläggningar för produktion av returfiberbaserad förpackningskartong. Arvid Sundblad, vd på Fiskeby Board berättar om verksamheten, det viktiga hållbarhetsarbetet och samarbetet med Returkartong.

INTERVJU

SCAs satsning ökar användningen av returpapper

SCA Obbolas nya pappersmaskin bidrar till en stor ökning i användningen av returpapper. Per Strand, projektdirektör på SCA, berättar om satsningen.

Nyckeltal om återvinning

Vad består de insamlade förpackningarna från hushåll av?

Wellpapp

0 %

Vätskekartong

0 %

Övriga pappersförpackningar

0 %

Annat än pappersförpackningar

0 %

Hur stor mängd pappersförpackningar samlas in från hushåll?

Under 2022 samlades 181 662 ton in. Det motsvarar cirka 8500 lastbilar med pappersförpackningar.

0 ton

Hur stor mängd pappersförpackningar samlas in per invånare?

2022

0 kg

Hur mycket återvinns från hushåll och företag?

Hushåll

0 %

Företag

0 %

Totalt

0 %

Siffrorna gäller 2022.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds