SCAs satsning bidrar till ökad användning av returpapper

SCA Obbola tillverkar förpackningspapper ”Kraftliner” till konsument- och transportförpackningar vid pappersbruken Obbola i Umeå och Munksund i Piteå. För att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar investerar företaget i en ny pappersmaskin som drastiskt kommer att öka produktionen av Kraftliner, vilket även innebär en ökad användning av returpapper. 

Obbolas två produkter Kraftliner och Eurokraft tillverkas av såväl nyfiber som returpapper och Obbola är en stor förbrukare av återvunnet material. När den nya pappersmaskinen tas i bruk 2023 kommer den årliga produktionen av förpackningspapper att öka från 450 000 till 725 000 ton. Det här innebär förstås även en stor ökning i användningen av returpapper. ”Totalt kommer vår användning av returpapper att öka med 100 000 ton per år”, säger Per Strand, projektdirektör på SCA Obbola. 

I dagsläget använder Obbola rena wellfraktioner som kommer från återvinningslopp hos stora verksamheter, exempelvis IKEA och ICA Maxi. ”Vi är intresserade av att även använda oss av returkartongfraktioner och har en diskussion med Returkartong om hur detta skulle kunna möjliggöras i framtiden”, säger Per. 

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds