Ökat fokus på återvinning sätter press på dagligvaruhandeln

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel samlar i princip hela den svenska dagligvaruhandeln. Här berättar organisationens vd Karin Brynell om dagligvaruhandelns utmaningar och framtidsvisioner när det gäller återvinning. 

Vilken betydelse har återvinning av pappersförpackningar för Svensk Dagligvaruhandel? 
Att köpa klimatsmarta förpackningar och källsortera har blivit allt viktigare för många konsumenter. Aktörer inom dagligvaruhandeln har ett stort ansvar att möta konsumenternas krav på återvinningsbara och klimatsmarta förpackningar. Våra medlemsföretag driver hela tiden sina verksamheter mot ökad hållbarhet. I detta arbete är förbättrade möjligheter till återvinning av såväl plast- som pappersförpackningar viktiga områden. 

Hur viktigt är Returkartongs arbete för era medlemmar? 
Vi har producentansvar och ett ansvar gentemot konsumenterna att se till att våra förpackningar återvinns. Det finns helt enkelt inget alternativ till att inte ta ansvar. Vi måste kunna lita på att återvinningssystemet fungerar till punkt och pricka. Det är viktigt för oss att allt material som går till återvinning är spårbart och vi känner oss trygga med att Returkartong lägger stor vikt vid detta. 

Vilka är de största utmaningarna för era medlemmar när det gäller återvinning av pappersförpackningar? 
Hybridförpackningar som består av blandade material, (exempelvis hälften papper och hälften plast) är en utmaning för återvinningsbarheten. Det är inte alltid så lätt att förstå hur en förpackning ska källsorteras och många konsumenter missar att separera de olika materialen i förpackningen från varandra. Här är det vårt ansvar som producenter att göra det enkelt för konsumenterna och ta fram lättsorterade förpackningar. Returkartong kan hjälpa våra medlemsföretag med rådgivning om förpackningsdesign och materialval för att underlätta sortering och skapa maximal återvinningsbarhet. 

Vilka utmaningar finns gällande materialval av förpackningar hos er medlemmar?
Avvägningen mellan förpackningsmaterial som är enkla att återvinna och material som ökar hållbarheten på livsmedlen är knepigt. Matsvinn är det värsta ur klimathänseende så valet av förpackning får inte bidra till att matsvinnet ökar. Genom att driva utvecklingen mot nya innovativa återvinningsmetoder och nya typer av material tror jag att Returkartong kan bidra till att både minska matsvinnet och öka återvinningsgraden i framtiden.

Hur jobbar ni för att era medlemmar ska optimera återvinningen av pappersförpackningar? 
Vi vill minska mängden förpackningsmaterial och se till att alla förpackningar vi sätter på marknaden är återvinningsbara. När våra medlemmars hållbarhetsmål och ekonomiska mål går hand i hand finns bäst förutsättningar för att lyckas med detta. Vi har därför tillsatt en förpackningsgrupp med material- och förpackningsexperter från våra medlemsföretag och för en dialog om hur vi kan göra förpackningar mer återvinningsbara. Inledningsvis har det varit mycket fokus på plastförpackningar, men den växande andelen hybridförpackningar som består av både plast och papper kommer också behöva adresseras.

Hur tycker du att utvecklingen inom återvinning av pappersförpackningar sett ut de senaste 10 åren? 
Intresset för återvinning har ökat enormt från alla håll. Konsumenter, företag och lagstiftare har alla satt hållbarhet i fokus de senaste åren och en viktig del av detta är förstås återvinning. De nya lagstiftningarna kring återvinning sätter press på producenter och bidrar till att innovationer inom återvinningsprocessen går raskt framåt. Just nu är det stort fokus på hur vi ska återvinna plasten i vätskekartonger.

Hur tror du att utvecklingen kring återvinning av pappersförpackningar kommer att se ut i framtiden?
Med nya återvinningsmetoder och fler användningsområden för returfiber kommer vi att använda återvunnet material i allt högre grad. Vi kommer också att se en utveckling mot tunnare förpackningar som inte innehåller blandade material. Vi kommer att vänja oss vid förpackningar som inte har perfekt utseende med blank yta och tryck i olika färger – det viktigaste för dagens och framtidens konsumenter är hållbarhet.