Allt fler pappersförpackningar återvinns

Insamlingen av pappersförpackningar för återvinning är hög i Sverige och ny statistik från Returkartong visar att återvinningsgraden för de insamlade pappersförpackningarna ökat med 5 % under 2021. 

Under 2021 sattes 649 000 ton pappersförpackningar på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. Av dessa samlades 83 % av förpackningarna in i FTI:s rikstäckande insamlingssystem, som består av cirka 5000 återvinningsstationer och fastighetsnära insamling hos två miljoner hushåll. Statistik från Returkartong, som återvinner de insamlade pappersförpackningarna, visar att den totala återvinningsgraden för pappersförpackningar under 2021 är 82 %, vilket är en ökning med 5 % jämfört med 2020. 

− Vi är stolta över att vi med årets resultat inte har långt kvar till det nationella målet på 85 % materialåtervinningsgrad, men för att nå målet ser vi att insamlingen måste öka ännu mer, framför allt från hushållen. Det är ju bara de förpackningar som lämnas till återvinning som vi har möjlighet att återvinna och skapa nya förpackningar av, säger Ingrid Näsström, vd för Returkartong som är ett av FTI:s fyra ägarbolag. 

Returkartongs materialåtervinning av hushållsförpackningar ökade till 72 % 2021 jämfört med 66 % under 2020. Trots den signifikanta ökningen, är alltså det som behövs framåt att fler konsumenter lämnar en större andel pappersförpackningar till återvinning än vad som sker idag. 

−Det är en väldigt liten del av de pappersförpackningar som samlas in som inte kan återvinnas i vårt materialflöde, så som konsument kan man vara trygg med att pappersfibrerna i de förpackningar som man lämnar till återvinning faktiskt också blir återvunna. Det vi har utmaningar med är exempelvis när plast förekommer i pappersförpackningar. För att nå en ännu högre cirkularitet satsar branschen nu kraftfullt på teknikutveckling för att alla material i en förpackning ska kunna återvinnas. 

Pappersförpackningar20212020
Insamlingsgrad83 %79 %
Materialåtervinningsgrad, totalt*82%77 %
Materialåtervinningsgrad, hushåll72 %66 %
Materialåtervinningsgrad, verksamhet87%84 %

*Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till ny råvara. 

För mer information, kontakta:
Ingrid Näsström, vd Returkartong
Tel: +46 (0)70 371 20 26
E-post: ingrid.nasstrom@returkartong.se 

Fakta 
Insamlingsgrad, pappersförpackningar 
Insamlingsgraden visar hur mycket av de pappersförpackningar som satts på marknaden av företag anslutna till FTI, som samlats in för återvinning i FTI:s insamlingssystem som består av ca 5 000 återvinningsstationer och lösningar för fastighetsnära insamling hos ca 2 miljoner hushåll. 
Materialåtervinningsgrad, pappersförpackningar 
Materialåtervinningsgraden visar hur stor andel av det material som samlats in av det som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI, som har återvunnits till nytt material. 

Om Returkartong
Tillsammans med FTI hjälper Returkartong producenter att ta sitt ansvar för att använda pappersförpackningar från hushåll återvinns och blir till ny råvara. Returkartong ser till att allt insamlat material kvalitetssäkras och säljs till det pappersbruk som bäst kan optimera graden av återvinning. Idag har man avtal med 7000 producenter som uppfyller sitt producentansvar genom oss. Returkartong ägs av 15 företag och organisationer som representerar hela förpacknings-kedjan – från pappersbruk som tillverkar kartong till producenterna som fyller förpackningarna och handeln som säljer varorna. 

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds