Producentansvar för en hållbar värld

Producentansvaret är ett viktigt styrmedel för att uppnå miljö- och hållbarhetsmål. Syftet är att minska mängden avfall och se till förpackningar i så hög grad som möjligt återvinns och används till nya produkter. Genom producentansvaret motiveras producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Läsning

Aktuella remisser, differentierade förpackningsavgifter​

Producenternas ansvarsområden

Producentansvaret innebär att de som tillverkar, fyller eller sätter förpackningar på marknaden har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningarna efter slutanvändning. Producentansvaret innebär ansvar för att
  • förpackningar bara används när det är nödvändigt,
  • förpackningarnas vikt och volym minimeras,
  • material som inte är skadligt för miljön används,
  • tillhandahålla ett lättillgängligt insamlingssystem för konsumenter,
  • rapportera hur stor mängd förpackningar man sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras.

Producentansvar är vårt ansvar

Tillsammans med Svenska Förpackningsinsamlingen AB hjälper vi producenter att uppfylla sitt ansvar. FTI står för insamlingen av förpackningar medan vi på Returkartong ser till att det insamlade materialet återvinns. Idag har vi avtal med 9000 producenter som uppfyller sitt producentansvar genom oss.

Insamling av förpackningar

Returkartong är en av delägarna i Svenska Förpackningsinsamlingen AB som sedan drygt 25 år haft uppdraget att samla in förpackningar för återvinning. Den rikstäckande insamlingen sker idag dels via cirka 5 000 återvinningsstationer, dels hos ett stort antal fastigheter med totalt 2 miljoner hushåll. Verksamheten finansieras av förpackningsavgifter som betalas av företag med producentansvar samt av intäkter från försäljning av insamlat material.

Hitta en återvinningscentral

Register på återvinningscentraler

På FTI:s hemsida kan du enkelt söka efter en återvinningscentral nära dig och hitta information om vad du kan återvinna där.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds