Tetra Pak satsar på nya återvinningsmetoder

Tetra Pak har varit med och stöttat utvecklingen av en teknik som gör det möjligt att återvinna alla material (pappersfibrer, plast och aluminium) i en vätskekartong. I återvinningsanläggningen Palurec i Tyskland är det redan nu möjligt att återvinna plast och aluminium från vätskekartonger som mjölk- eller juiceförpackningar och omvandla dem till säljbart sekundärt råmaterial. I samarbete med Stora Enso har Tetra Pak gått vidare med ytterligare en stor investering som väntas tredubbla återvinningskapaciteten av vätskekartonger i Polen. 

Helena Lindh är Market Sustainability Expert på Tetra Pak. Här berättar hon om de olika återvinningsanläggningarnas specifika metoder och vilka fördelar de ger.

Hur ser återvinningsprocessen ut i Palurec?
När pappersbruken frigör pappersfibrer från vätskekartonger skapas restmaterial som övervägande består av polyeten och aluminium. I Palurec finns möjlighet att ta hand om detta restmaterial och separera de olika delarna åt. I Palurec-processen avlägsnas mekaniskt så mycket som möjligt av aluminiumet. Det sekundära råmaterialet som produceras har ett brett användningsområde och kan användas i tillverkningen av många olika typer av formgjutna plastprodukter. 

I samarbete med Stora Enso investerar ni nu i en ny återvinningslinje i Polen. Hur kommer återvinningsprocessen att se ut här?
I anläggningen i Polen kommer vi att använda oss av en patenterad separationsprocess som gör det möjligt att helt separera plasten från aluminiumet, till skillnad från i Palurec där delar av aluminiumet finns kvar i slutmaterialet. Separationsprocessen  innebär bland annat att plasten som återvinns blir renare och skapar mer högvärdiga plastprodukter. 

Vilka fördelar innebär återvinningsprocessen i Polen?
Vår målsättning är att skapa så högvärdiga slutprodukter som möjligt. Att effektivt kunna materialåtervinna alla förpackningskomponenter, inklusive plast och aluminium är något vi länge strävat efter. Ur resursperspektiv är det alltid bättre att materialåtervinna så mycket som möjligt och så många gånger som möjligt. Exempelvis kan fibrerna i en vätskekartong återvinnas upp till 25 gånger innan de blir för korta och behöver gå till energiutvinning. Vår vision är att skapa en värld där alla kartongförpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till avfall.

Kommer vi att få se den här typen av anläggningar även i Sverige snart?
Ja, inom fem år tror jag att vi även i Norden kommer att ha anläggningar som kan materialåtervinna alla ingående material i vätskekartonger.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds