Kartongtillverkning av 100 % returfiber – Fiskeby satsar på hållbarhet

Fiskeby Board är en av Europas mest miljövänliga anläggningar för produktion av returfiberbaserad förpackningskartong. Varje år säljer Returkartong cirka 100 000 ton förpackningar insamlade från hushåll till Fiskeby. Arvid Sundblad är vd för Fiskeby Board och berättar här om verksamheten, det viktiga hållbarhetsarbetet och samarbetet med Returkartong.

Vilka är Fiskebys styrkor ur ett återvinningsperspektiv? 
Vi är den enda kartongtillverkaren i Skandinavien som enbart använder returfiber i tillverkningen. Hälften av all återvunnen fiber i kartonger som säljs i butik idag kommer från Fiskeby. Vi är också den enda kartongtillverkaren i Skandinavien som har möjlighet att ta hand om plastbelagda pappersförpackningar. I vår återvinningsprocess separeras plasten från pappret i vätskekartonger som exempelvis mjölkförpackningar. Pappret återvinns och blir till nya kartonger medan plasten förbränns och blir till energi som vi använder i anläggningen. 

Vad gör Fiskeby för att minska klimatpåverkan?
Att bidra till en hållbar utveckling och bevara jordens resurser till kommande generationer är viktigt för oss. All vår tillverkning sker av returfiber vilket förbrukar betydligt mindre energi än tillverkning med färsk fiber. Vi satsar också på att vara så självförsörjande på el och vatten som möjligt och minimera miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen. Vi producerar själva energi från rester av kartongtillverkningen och vårt processavloppsvatten renas i flera biologiska steg och genererar därmed biogas. Idag är vi helt självförsörjande vad gäller ånga och producerar upp till 30 % av vårt eget elbehov.

Hur tror du att återvinningen kommer att se ut i framtiden?
Stora satsningar görs just nu på fastighetsnära insamling för hushåll. I och med detta kommer det att bli enklare för hushållen att sortera rätt. Som det ser ut nu hamnar stora mängder material fel i sorteringen. Det innebär att vi får in mycket skräp som kan ställa till det när det hamnar i våra maskiner. Med den fastighetsnära insamlingen kommer det här problemet att minska och återvinningsgraden att öka. Om några år tror jag också att tekniken kommer att ha utvecklats så att det kommer att vara möjligt att även återvinna plasten från vätskekartonger. 

Hur ser samarbetet med Returkartong ut?
Det vi köper från Returkartong är insamlat från hushåll och består av hushållskartonger och wellpapp. Idag köper vi drygt hälften av allt material Returkartong samlar in. Omkring 180 ton samlas årligen in av Returkartong och av detta köper vi cirka 100 ton. Då vi drivs av samma mål fungerar samarbetet med Returkartong mycket bra – vi vill öka insamlingen och skapa en bra kvalitet i både insamling och sortering. Med dessa mål uppfyllda får vi en bra produkt som vi kan sälja vidare, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för en hållbar värld. Returkartong är en mycket viktig aktör som tar stort ansvar i alla led av återvinningsprocessen. Förutom att se till att insamlat material återvinns på ett hållbart sätt ger de värdefull rådgivning till producenter om hur de kan öka återvinningsgraden på sina förpackningar.

Vad roligt att du är intresserad av återvinning av pappersförpackningar!

From 1 januari 2024 kommer återvinning av alla förpackningsslag att hanteras av godkända producentorganisationer (PRO:er). Den verksamhet som Returkartong tidigare har bedrivit har tagits över av PRO:n Näringslivets Producentansvar AB (NPA).

Läs gärna mer på NPA:s webbplats: Mot framtidens producentansvar - NPA

Om du har frågor om Returkartong, vänligen kontakta Ingrid Näsström på mail ingrid.nasstrom@returkartong.se

Är du intresserad av vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning?
Läs den här

This will close in 0 seconds